Samen gedichten schrijven

Schrijven is een effectief middel bij het verwerken van emoties. Dat geldt in het algemeen, maar dat geldt in het bijzonder bij emoties rond overlijden. In dat kader bied ik sessies aan onder de titel : “Samen gedichten schrijven.” Onder dat motto stimuleer ik nabestaanden om hun emoties in taal te verwoorden. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan de rouwverwerking.

 

Als u interesse hebt in ‘’samen gedichten schrijven’’ kunt u me altijd bellen. Afhankelijk van uw wens, kunnen we een ’eigen’ groepje maken van uw familieleden/nabestaanden.

 

Als er een individuele wens is om aan sessies mee te doen, zoek ik naar mogelijkheden via uitvaartorganisaties of welzijnsorganisaties.

Werkwijze

Door in kleine groepjes bezig te zijn met dichten, wordt taal een instrument voor emotionele diepgang.

Deelnemers schrijven teksten en gedichten en vinden daarin onderling herkenning. Op die manier kunnen de sessies  ’samen gedichten schrijven’ – na het verlies van een dierbare – een positieve rol spelen in de rouwverwerking.

En wat is er persoonlijker dan een samen geschreven gedicht op de bedankkaart? Als u dat zou willen.

 

Niet alleen bij droevige gelegenheden is het schrijven van gedichten heilzaam en inspirerend:

In de sessie “Gedichten schrijven met jongeren’ neem ik de jeugd bij de hand om hun creativiteit rond taal te stimuleren en ze te enthousiastmeren voor het ‘ambacht’ van dichter.

Over het algemeen vinden deze sessies plaats via scholen of welzijnsorganisaties.